Pårørende Støtte

Pårørende Støtte

Pårørende til syge/demente kan have brug for et pusterum i hverdagen.

Frivillige kan træde til i hjemmet for at aflaste og give den pårørende et velfortjent hvil og afbræk i en meget krævende hverdag.

Aftalen om vores hjælp laves via demenskoordinatoren/hjemmeplejen.

Har du spørgsmål?

Så ring til Ruth tlf.: 22 13 90 47, mail: vaage.rkfaaborg@gmail.com