Om ensomhed

Ensomhed kan ramme alle, og det rammer de fleste på et tidspunkt. Ensomhed er en følelse, der kan ødelægge livskvaliteten og i sidste ende føre til alvorlig sygdom.

I Danmark føler 8% af os ensomhed som et problem, og i forbindelse med corona-pandemien oplever endnu flere ensomheden. De unge og de ældste i samfundet er dem, der er hårdest ramt.

Men heldigvis er ensomhed også noget, vi alle kan være med til at gøre noget ved. Opmærksom medmenneskelighed og tid til at tale sammen er simple og praktiske midler mod ensomhed.

I Røde Kors arbejder vi med at nå de allermest sårbare og udsatte mennesker med hjælp og omsorg. Frivillige over hele landet tilbyder et besøg eller en snak om det, der tynger eller om hverdagens oplevelser.

I år opfordrer vi mange flere til at være med til at bekæmpe ensomheden. Det gør vi ved at invitere til en snak på de røde bænke landet over. Bænkene er både en praktisk mulighed for at tage en pause og en snak – og de er en påmindelse om at huske dem, du kender, som er mere alene, end de har lyst til.

Få en snak med en bekendt eller en ny ven – så er I ikke alene.

Beskrivelse

De røde samtalebænke er som kampagne med til at markere genåbning af landet og  Røde Kors’ aktiviteter på samme tid med at kampagnen sætter fokus på ensomhed i samfundet.

Bænkene er malet i den genkendelige Røde Kors signaturfarve og forsynet med kampagneskilte, der knytter bænken til Røde Kors og arbejdet for at modvirke ensomhed.

Røde Kors afdelinger er med til at skabe opmærksomhed om bænkene i sociale og lokale medier, fx ved at invitere lokale beslutningstagere eller kendte til en samtale om ensomhed på bænken.

Bænkene er på den måde en anledning til at sætte lokale indsatser mod ensomhed på dagsordenen og samtidig et konkret lokalt redskab til flere samtaler borgerne imellem og til at skabe opmærksomhed om det lokale Røde Kors arbejde.

Baggrund

Ensomhed er et generelt samfundsproblem, som medfører lidelse og afsavn for både unge og ældre i befolkningen.

Det er den generelle vurdering fra fagpersoner og organisationer, som arbejder med ensomhed og sårbare og udsatte mennesker, at tiden med Covid-19 har øget ensomheden. Foreløbige data fra undersøgelser i to europæiske lande i foråret 2020 understøtter dette.

Ensomhed påvirker det fysiske og psykiske helbred. Mennesker, der oplever ensomhed, har oftere et dårligere helbred, bliver oftere syge og har sværere ved at komme sig over sygdom. Blandt andet er ensomhed forbundet med depression, angst, forhøjet blodtryk, dårlig søvn, spiseforstyrrelser, selvmord og for tidlig død.

Omkring 8 % af den danske befolkning over 16 år sig ensomme. Det svarer til cirka 380.000 danskere. Tallet er stigende. Unge mellem 16 og 29- årige er den mest ensomme gruppe i Danmark (hver 10. unge føler sig ensom). Dernæst kommer mennesker over 80 år.

Ensomhed kan ramme alle, men også livssituation og social baggrund spiller en rolle i forhold til sårbarhed over for at føle sig ensom.

I Røde Kors er flere end 10.000 frivillige engageret i at afhjælpe og modvirke ensomhed på forskellige måder og gennem en lang række aktiviteter og indsatser, hvoraf de fleste har samtalen som det vigtigste redskab.

I foråret 2021 gennemfører Røde Kors sammen med Ungdommens Røde Kors, Ældre Sagen, Red Barnet, Børns Vilkår, Mary Fonden og Ventilen en landsdækkende kampagne for afstigmatisering af ensomhed.