Bliv besøgsven

Bliv besøgsven

Ensomhed er et stigende problem i Danmark.

Den har ingen alder, men sniger sig ind på os, isolerer os fra fællesskabet og forringer vores livskvalitet.

Følelsen af ensomhed kan ramme alle, og der kan være mange forskellige grunde til den. Måske føler du dig ensom, fordi dine venner er faldet fra, eller fordi din familie er langt væk? Måske har du svært ved at komme ud blandt andre, eller måske mangler du en at tale med om stort og småt – om hverdagen og livet.

Med besøgstjenesten tilbyder vi mennesker, der føler sig ensomme, at få besøg af en besøgsven. Både hjemme hos dem selv, men også på forskellige hjem og bosteder.

Vores besøgsvenner besøger hver uge tusindvis af ensomme mennesker, der glæder sig til et besøg. Og det vigtigste for vores besøgsvenner er nærværet. De glæder sig altid til hyggelige og tætte samtaler om stort og småt i livet. Det kan være snakke om fælles interesser, mens, hvis dette er muligt, man laver andre ting, såsom at gå en tur, fællesspisning, cafébesøg, udflugter eller andet.

Besøgstjenesten findes i både store og små lokalområder og er vores største sociale aktivitet.

Beskrivelse

Grundlæggende ønsker vi at give dem, der føler sig ensomme, selskab og lyst til at bryde ud af den isolation, de uønsket er havnet i. Vi hjælper dem med muligheder, og om muligt støtte dem i at opsøge lokale fællesskaber, hvor de kan møde nye mennesker. Besøgsven og besøgsmodtager matches af besøgslederen efter bedste evne og ud fra de oplysninger, der er om begge parter. Så vidt det er muligt fortsætter et besøgsforhold, så længe der er et behov.

Besøgstjenesten er rettet mod mennesker, der føler sig ensomme i private hjem eller i bosteder og på plejehjem. Det er især mennesker, der ikke har kontakt til deres familie og venner, og som ikke kan – eller af forskellige årsager ikke har lyst til at – deltage i lokale fællesskaber. Men det kan også være mennesker, der har familie men ingen rigtig ven at tale med om hverdagen og livet.

Hovedparten af besøgsmodtagerne er ældre mennesker, men i princippet kan alle, der føler sig ensomme, henvende sig til den lokale afdelings besøgsleder med ønsket om at få en besøgsven. I de fleste kommuner kender hjemmehjælpere til Røde Kors’ lokale besøgstjenester, og de kan derfor henvise til den. Om man kan få en besøgsven eller ej, er kun et spørgsmål om, hvorvidt besøgslederen har/kan finde den rette besøgsven i lokalområdet.

På besøg. Alle besøg er forskellige – ligesom alle mennesker er forskellige. Når et besøgsforhold er matchet og begyndt, sker fremtidige besøg efter aftale mellem besøgsmodtager og besøgsven – oftest en gang om ugen. Stille og roligt opbygges et venskab, tillid og nærvær til glæde for begge parter, og besøgsmodtagerne vil opleve, at deres besøgsven kommer af lyst.

Vores styrke er, at alle vores besøgsvenner er frivillige, og de interesserer sig oprigtigt for deres medmennesker.

Baggrund

Historien om Røde Kors’ besøgstjeneste går tilbage til første verdenskrig, hvor ”de grå damer” (”The Grey ladies”) hos Amerikansk Røde Kors udførte frivilligt omsorgsarbejde på militære hospitaler i USA.

Idéen, om at frivillige i de pårørendes sted besøgte patienter på sygehuse, nåede via Norsk Røde Kors til Skandinavien efter Anden verdenskrig.

I 1965 blev de første 45 patientvenner uddannet af Røde Kors. Tjenesten bredte sig til Røde Kors afdelingerne rundt i landet og i begyndelsen af 70’erne kom aktiviteten til også at omfatte besøg i private hjem.

I samme periode voksede uroen omkring arbejdspladser bl.a. på hospitalerne i Danmark, og Røde Kors’ frivillige patientstøtter måtte ophøre deres virke. Besøgene i private hjem fortsatte dog, og øgedes og blev i løbet af 70’erne til Røde Kors’ Besøgstjeneste, der i dag er Røde Kors største sociale aktivitet for ensomme mennesker.

Nøgletal
• Besøgstjenesten er Røde Kors’ største sociale aktivitet og findes i 170 lokalafdelinger landet over.
• Omkring 4300 frivillige i besøgstjenesten glæder hver uge et ensomt menneske med et besøg.
• Over 7500 får besøg eller deltager i et andet besøgstjeneste fællesskab.